Wróć na stronę główną
O nas  |  Oferta  |  Szkolenia ekspertów  |  Szkolenia kierowców  |  Blog  |  Zapytaj ekspertaPrzedsiębiorstwo CORRECT zostało zarejestrowane w lipcu 1991 roku. Od pierwszych dni, głównym kierunkiem działań było rzeczoznawstwo samochodowe, początkowo tylko w zakresie techniki motoryzacyjnej. W pierwszym okresie działalności naszej firmy, klientami były osoby fizyczne oraz różne, polskie jeszcze wówczas, towarzystwa ubezpieczeniowe. Zajmowaliśmy się przede wszystkim ekspertyzami powypadkowymi pojazdów. Ale lwią część wykonywanych opinii stanowiły badania korelacji uszkodzeń1.

Biuro rzeczoznawcze CORRECT, oparte jest na rzeczoznawcach licencjonowanych przez Polski Związek Motorowy. W konsekwencji ciągłego uzupełniania wiedzy, oraz w wyniku zdobytego doświadczenia, nasi rzeczoznawcy poszerzają swe uprawnienia. Od roku 1997, CORRECT, w swoich biurach w Bielsku-Białej i Oświęcimiu, realizowało zadania rzeczoznawcze powierzone przez Polski Związek Motorowy. Po wprowadzeniu certyfikatów państwowych, rzeczoznawcy CORRECT poddali się procesowi certyfikacji i uzyskali statusy rzeczoznawców niezależnych.

Od maja 2003 roku CORRECT jest niezależnym biurem rzeczoznawczym, działającym poza strukturami PeZetMot. Rzeczoznawcy nasi posiadają uprawnienia określone w art. 79a ustawy Prawo o ruchu drogowym i umieszczeni są w wykazie rzeczoznawców ministra transportu. Niezależnie od tego są wśród nas rzeczoznawcy, którzy posiadają status biegłego sądowego.

Każdy z nas zdobywał doświadczenie w innym środowisku. Dzięki temu jako zespół stanowimy grupę, która jest w stanie podjąć każdy temat związany z techniką motoryzacyjną oraz zdarzeniami drogowymi.

Rzeczoznawca samochodowy to zwód wymagający wiedzy teoretycznej i praktycznej z różnych, często odległych dziedzin. Do wykonywania profesjonalnych ekspertyz, konieczna jest wiedza specjalna, o której mowa w Rozporzą-dzeniu Ministra Sprawiedliwości2.

Rzeczoznawca zajmujący się zagadnieniami techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego musi posiadać wiedzę z następujących dziedzin:

Fizyka w zakresie:

 • ruchu ciał,
 • dynamiki ciał,
 • zjawisk energetycznych,
 • zjawisk tarcia.

Nauki techniczne:

 • wytrzymałość stali stopowych,
 • wytrzymałość materiałów niemetalowych,
 • technologia wytwarzania części samochodowych,
 • technologia napraw części samochodowych.

Nauki przyrodnicze:

 • wybrane elementy medycyny sądowej, w tym biomechaniki,
 • ydolnođci i ogranicyenia psycho-fizyczne człowieka,
 • ergonomia itp.

Wiedza praktyczna:

 • praktyka warsztatowa w zakresie napraw mechanicznych,
 • praktyka warsztatowa w zakresie napraw powypadkowych,
 • spektrum zagadnień dotyczących eksploatacji pojazdów samochodowych,
  • skutkujących awariami szeroko pojętego układu napędowego,
  • skutkujących awariami układu jezdnego, opon, nadwozia itd...

Obok profesjonalnie przygotowanych ekspertów, funkcjonują na rynku przeróżne stowarzyszenia i firmy, których pracownicy rzeczoznawcami nie są.

Osobie, która potrzebuje pomocy technicznej rzeczoznawcy, nie trudno więc wpaść w kłopoty z powodu nierzetelnie czy też nieumiejętnie wykonanej ekspertyzy.

Rodzi się więc pytanie jak zwykły obywatel ma postępować gdy potrzebna jest ekspertyza rzeczoznawcy z zakresu techniki motoryzacyjnej lub, z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Odpowiedź wydaje się prosta, zawarta jest ona w Kodeksie Drogowym.

Sławomir Pytel           


Firma Correct jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
NIP: 547-028-54-22; REGON: 070016021


1) Badanie uszkodzeń pojazdów oraz śladów ujawnionych w miejscu wypadku, na okoliczność ustalenia
            czy pochodzą one ze zdarzenia opisywanego przez świadków.

2) Z dnia 08. czerwca 1987 roku, Dz. U. z dnia 23. czerwca 1987 r., § 12 ustęp 3.